Diverse

Ideen med cafeen


Kom og vær med når vi i den lokalhistoriske café på Skjern Vindmølle kl. 10-12 udveksler gamle minder og historier fra Skjern.


De lokalhistoriske café-møder har i de forgangne år budt på en stribe interessante indlæg. Arbejdsgruppen sørger for, at der er mindst én fortæller ved hvert arrangement.


De faste oplæg bliver dog som regel suppleret med fotos, kommentarer og indlæg fra deltagerne, hvilket har givet tilhørerne en masse nuancerede indfaldsvinkler og oplysninger om livet i Skjern i 1900-tallet.


Vel mødt i den lokalhistoriske Café på Skjern Vindmølle, Marupvej 25 A, 6900 Skjern


De lokalhistoriske café-møder afvikles onsdag formiddag kl. 10-12 hver anden uge i efteråret og foråret. Vi håber, vi vil få nogle hyggelige og afslappede formiddage – med meget snak og en god kop kaffe.


Alle er meget velkomne; så sørg for at fortælle dine naboer og venner om arrangementet.


Har man idéer til temaer eller foredragsholdere, kan man kontakte et af laugets medlemmer:

Café-Laugets medlemmer:


Birgit Haustrup, 60 63 91 10

Harriet Ludvigsen, 26 71 23 43

Alice Agger, 21 49 79 11

Antje Strandbygaard, 21 48 80 99

Jørn Jensen, 30 95 33 75

Lars Christensen, 30 27 27 94

Anita Vig, 21 74 38 49

Ulla og Peter Graakjær 61 41 37 57


Web ansvarlig for hjemmesiden:

Peter Graakjær

Privatlivspolitik


Privatlivspolitik for Lokalhistorisk Cafe    (31. januar 2020)

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende indsamlede personoplysninger (navn og adresse) til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser.
Oplysningerne kan være hentet fra offentlig tilgængelige dokumenter, såsom telefonbøger, kirkebøger, tinglysning mm.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at beskrive historiske billeder og dokumenter, og vi sletter dine oplysninger, hvis du ikke ønsker   at disse er offentliggjort på vores hjemmeside.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

 

Lokalhistorisk Cafe er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte vores data-kontaktperson, som er:

 

Kontaktperson: Peter Graakjær

Adresse: Bredgade 44B 1., 6900 Skjern

Telefonnr.: 6141 3757

Mail: peter@graakjaer.net

Hjemmeside: www.lokalhistoriskcafe.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 

Almindelige personoplysninger så som navn og adresse.

  • Lokalhistorisk Cafes formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med beskrivelser af historiske billeder og dokumentation på hjemmesiden.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger


Hvis en person ikke ønsker personoplysninger på hjemmesiden, vil vi fjerne disse ved henvendelse til den dataansvarlig.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret).
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre Lokalhistorisk Cafes privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside: www.lokalhistoriskcafe.dk under punktet Diverse.

Sådan opstod ideen om hjemmesiden og nu er vi startet.

 

Efter at have deltaget i ét af de fremragende cafe-dage, gik jeg derfra med en tanke om, at andre for eftertiden også skulle kunne opleve foredragene/fortællingerne/billederne i fremtiden.

 

Fik en god snak med Per Vig om ideen og efter en snak med Ringkøbing-Skjern Museum, blev vi eninge om, at hvis en hjemmeside skulle holdes opdateret, skulle vi selv "styre" den.

 

Jeg har oprettet hjemmesiden og har påtaget mig at betale for driften af den fremover, så længe der er ønske om det.

 

Opdateringen foregår løbende, både med indlægning af nye billeder og beskrivelse af historien bag de forskellige ting.

 

For at kunne sammenligne nutiden med fortiden, vil jeg løbende få udvalgte gader, huse og seværdigheder fotograferet og lagt på, og med den udvikling der er i Skjern, er det en opgave der aldrig stopper

 

Per og jeg bruger mange fritimer på at opdatere hjemmesiden, men med alle de positive tilbagemeldinger, er det en fornøjelse at kunne bidrage til vores fælles historie.

 

Mange hilsener fra Peter Graakjær.

 

TV Midtvest har besøgt cafeen i 2015 og der er kommet en lille udsendelse ud af det.

Se den ved at klikke her