Anlægget Skjern

Anlægget

Anlægget - med Museumsbygningen i baggrunden
Anlægget - ukendt årstal
Frederik Den 7. buste
Anlægget med Frederik VII's buste
Anlægget ved Kirkeåen
Anlægget ved Kirkeåen - hvor der bades
Anlægget ved Kirkeåen - hvor børnene står ved bredden
Anlægget ved Kirkeåen med fattiggården i baggrunden
Anlægget over mod Skjern Kirke juni 1924
Anlægget 1924 - I baggrunden ses fattiggården, St. Nørgaard
Anlægget 1924.
I baggrunden anes fra venstre De Gamles Hjem på Mellemgade 6
Anlægget, hvor denne unavngivne mand sidder på en bænk.
Skøjtebanen på engen ved De Gamles Hjem 1955.
Skjern Anlæg
2024 maj

Skift imellem billederne ved at trykke på pilene i siden < >

Der er tekst på hvert billede