Foto med navne

Billeder med kendte personer

Nr 141

Klik på billedet for at se det i større format

1904
Bølling Nørre Horne Herreders sognefogeder, politibetjente, arrestforvarere, retsvidner og kontoransatte på dommergården fotograferet
den 21. september 1904 på Petersminde med herredsfoged Krag (nr. 24) i midten.

1. Rets- og kontormedhjælper Jens ”Grønlund” Pedersen, plejesøn af hotelejer Chr. Grønlund, Bredgade 34.
2. Hans Jepsen, Nr. Bork
3. Arrestforvarer Chr. Møller Madsen. Tidligere politibetjent.
4. Jens Chr. Sørensen, Sdr. Vium
5. Jens Andrup, Lønborg
6. Kontorist Chr. Olsen. – Se Enghavevej 14
7. .
8. Hans Andersen, Skjern Brogaard
9. Peder Tang Sørensen, Lyhne.
10. Chr. Jensen Rabjerg, Borris.
11. .
12. Jens Stensig Jansen, Faster
13. .
14. Niels Thomsen Kjærgaard (1852-1932), Sdr. Vium
15. Chr. Dalgaard (1859-1931), Bølling
16. Anders Bjergbo Clausager (1845-1926), Skjern Brogaard
17. Nis Debel, Tarm
18. Jens Abildtrup, Vorgod
19. Mads Clausager (1836-1916), Stensæde i Sædding.
20. Peder Jørgensen, Lundsby i Aadum
21. Thomas Barslund (1847-1931), Hoven.
22. Mads Chr. Nielsen, Topgaard i Strellev.
23. Skomager Peder Elisa Outzen, Bredgade i Skjern.
24. Herredsfoged Vilhelm Rosenstjerne Krag (1854-1915), Petersminde. – Herredsfoged 1898-1915.
25. Arrestforvarer, Jens Christensen – kld. Jens Poller, Finderupsvej 6.
26. Laurids Holk (1839-1929), Sønderby i Stauning.
27. Jacob Østergaard (1837-1924), Nr. Vium
28. .
29. Jens Henrik Nielsen (1855-1914), Tarm. Havde indtil 1902 været sognefoged i Hanning.
30. Politibetjent Skjoldborg, Videbæk.
31. Fuldmægtig Carl Chr. Christensen (1871-1941), Skjern. – Herredsfuldmægtig i Skjern fra 1898 til 1906, hvor han rejste til Silkeborg.
32. Herredsfuldmægtig og senere kancelliråd, Jørgen Schytte, Bredgade 32
33. Politibetjent Carl Chr. Nielsen (1873-1921), evt. Bredgade 34.

Nr 118

Klik på billedet for at se det i større format

Skakklubben fra ca 1960

Bagerst fra venstre er det: - 1. Jens Dalgaard, Bølling. - 2. Maler Niels Ejner Nielsen, Bredgade 52. - 3. Overtrafikassistent Aksel Henry Iversen, Bredgade 77. - 4. Bankbogholder Aitsi Jensen, Bredgade 8. - 5. Bankdirektør Verner Jacobi Olesen, Vardevej 53.
Forrest siddende er det fra venstre: - 1. Bagermester Erling Lund Jensen, Skolegade 6. - 2. Ingeniør Kristian Saarup, Skolegade 8. - 3. Ejner Krejberg fra Nisgaard i Dejbjerg.

Nr 119

Klik på billedet for at se det i større format

Skoleklasse på vej på udflugt ca 1955, nu med navne

1. Lis Johansen, d. af Jens Peder Johansen, Pilealle 6.

2. Jette Federau, datter af glarmester Federau, Østergade 11.

3 Ulla Jørgensen, d. af Sigfred Jørgensen, Kjærs Alle 12.

4. Allan Hvolgaard, søn af Vilhelm Hvolgaard, Vestergade 11.

5. Ulla Flinker, datter af Jens Flinker, Langagervej 29.

6. Birthe Odderskjær Hansen, datter af Jens Chr. Hansen, Langagervej 10.

7. Bente Nielsen. Boede kun kort tid i Skjern, - og det husker heller ikke, hvor hun boede.

8. Kurt Fogt Sørensen, søn af slagteriarbejder Kaj Ivan Fogt Sørensen, Lundevej 1

9.Jørgen Mulbjerg Jensen, søn af Julius Mulbjerg Jensen, Nygade 20.

10. Lærer Graugaard.

11. Heinrich – evt. fra Rosengården.

12. Bendt Christiansen, søn af Niels Christiansen, Lundevej

13. Lillian Pedersen, datter af Kjersner Pedersen, Dalvej 16

14. Per Schelle Jørgensen, søn af skorstensfejer Henry Jørgensen, Vestergade 14.

15. Inger Marie Pedersen, datter af Chr. Pedersen, Holstebrovej 19

16. Per Juhl Jensen, søn af Martin Juhl Jensen, Lundevej 3.

17. Jørgen Dalgaard Madsen, søn af Elna og Mads P. Madsen, Storegade 5.

18. Jeppe Siersbæk, søn af Aksel Siersbæk, Lynggaard, Ringkøbingvej.

19. Svend Aage Sørensen, søn af Børge Sørensen, Skjern Birk.

20. Georg Bank Mikkelsen, søn af Johannes Mikkelsen, Bredgade 85

21. Lærerinde frk. Skyggebjerg

22. Svend Erik Nørremark, søn af Harald Nørremark, Vejlen

23. Verner Ankersen, søn af Martin Ankersen, Fasanvej 2.

Nr 121

Klik på billedet for at se det i større format

Studenterbillede fra 1958
Fra venstre:
1.Jens Chr. Strandbygaard, søn af bogtrykker Erik Strandbygaard, Skolegade 4.
2. Ulla Kalsbøl Madsen, datter af dommer Kalsbøl Madsen, Skolegade
3. Inga Solveig Sinding, datter af overbetjent Sinding, Birkvej
4. Oluf Vester Kristensen, søn af skoleinspektør K. Kristensen, Byskolen.
5. Asta Beiter, datter af slagter Johannes Beiter, Østergade 1.
6. Bodil Dalgaard Jensen, datter af bankkasserer Aitsi Jensen, Bredgade 8.
7. Jens Sand Pedersen, søn af snedkermester Peder Pedersen, Nørre Alle 1.

Kartoffelkonerne fra måske 1950'erne

Klik på billedet for at se det i større format

Kartoffelkoner ved Spjald-Skjern-rutebilen – sikkert på Holstebrovej. – Billedet er taget af fotograf Graversen. Årstallet er lidt usikkert. Lene Gregersen nævner 1957 – med et spørgsmålstegn.  

 1. Harry G. Jensen, Kongevej 22 (gift med Erna Hansen)
 2. Gunner Jensen, Holstebrovej 9
 3. Ingrid Gottfredsen (evt.), gift med skrædder Vilhelm Gottfredsen, Marupvej 38 (søster til bl.a. Harry G. Jensen (nr. 1) og Karen Opstrup (nr. 20)
 4. .
 5. .
 6. .
 7. .
 8. Esther Poulsen (Langagervej 6)
 9. Margrethe Riisager Christensen, gift med Aksel Christensen Enghavevej 14 (eller evt. Villa Sus)
 10. .
 11. Grethe Christensen, Chr. Hansensvej ???
 12. .
 13. Jenny Rahbek Sørensen, gift med Niels Peder Sørensen, Kongevej 32.
 14. Esther Mulbjerg, gift med Julius Mulbjerg, Ringkøbingvej – eller Nygade 20.
 15. .
 16. Elvine Jensen, gift med Hans Th. Jensen, Bøgevænget
 17. .
 18. Anna Marie Nielsen, Birkvej 4, gift med Frede Frøsig i Oksbøl. Omkring 1950 boede Anna Marie Nielsen som husbestyrerinde hos vognmand Mads Astrup Kristiansen på Marupvej 28.
 19. Karen Opstrup, gift med Chr. Opstrup, Kongevej 24B
 20. Binne Sørensen, gift med Arne Sørensen, Jernbanegade 4
 21. Elna Pagaard Kristensen, gift med Harald Kristensen, Kongevej 40
 22. Mette Kirstine Lydersen, datter af Maren og Niels Lydersen, Bøgevænget 4 (Mor til Karen Lydersen Ladekjær)
 23. .
 24. Erna Jensen, gift med Harry Gerhardt Jensen, Kongevej 22
 25. Lene Kruse Gregersen, gift med Verny Gregersen, Kongevej 24
 26. Elna Bach, gift med Hans Bach, Fredensgade 70

Uldspinderiet (Personalebillede)

Klik på billedet for at se det i større format

Ca 1940
1. Jørgen Nielsen, Chr. Hansensvej 3
2. ?
3. Kradser Pedersen. Peder Chr. Pedersen, Bredgade 44. Senere Mosevej 2 og Kongevej 44.
4. Dagmar Pedersen. Gift med Kradser Pedersen
5. Søren Risvig, Østergade 48 (i hvert fald i 1947-48)
6. ?
7. Frits Mattsson, Finderupsvej 8
8. ?
9. Fyrbøder Hans Jensen, Vestegade 13 (hos mælkehandler Markussen), senere Pilealle 20.
10. Jens Chr. Hansen, Ganer Mølle. Chauffør for Uldspinderiet.
11.Kaja Nielsen. Gift med gasværksbestyrer Th. Nielsen.
12.Gasværksbestyrer Thomas Nielsen, Kongevej 56
13. Mathilde Mathiasen, datter af Jette og Andreas Mathiasen.
14. Jette Mathiasen, gift med Andreas Mathiasen. Ejer af Uldspinderiet.
15. Hans Mathiasen, søn af Jette og Andreas Mathiasen.
16. Richardt Mathiasen, søn af Jette og Andreas Mathiasen.
17. Andreas Mathiasen. Ejer af Uldspinderiet.
18. Birte Mathiasen, datter af Jette og Andreas Mathiasen.
19. Aage Mathiasen, Vardevej 26. Ejer af Uldspinderiet.
20. Grethe Mathiasen, datter af Jette og Andreas Mathiasen
21. Vibeke Pedersen, datter af Dagmar og Chr. Pedersen – Kradser Pedersen.
22. ?
23. Anna (?)
24. Tinne Kousgaard, Bredgade 136

Skjern Svineslagteri ca 1930

Klik på billedet for at se det i større format

1.    Direktør Johannes Christensen .
2.    Fuldmægtig Harro Fejerskov
3.    Maskinmester Georg Johannes Knudsen, Vardevej 3 .
4.       .
5.    Bestyrer af Slagteriets udsalg Holst .
6.       .
7.       .
8.   Fedtmester Frederik Møller (senere Kongevej 12).
9.  Tarmrensemester Johan Paul Ehlers, Voldgade 11 .
10.  Jens Peder Frandsen (Chr. Hansensvej 4 – hed før1932 nr. 2. Boede senere Nygade 22 og til sidst Fredensgade 66, st.tv)
11.   .
12.   .
13.   Anton Pedersen (Vardevej 66)
14.   Kommissionær Christensen (senere Nygade 21).
15.   Arno Jensen (Nørregade 35)
16.   .
17.   .
18.  Georg Jensen, Klostervej .
19.   .
20.   .
21.   Chr. R. Mulbjerg (Østergade 20). Dyrlæge
22.   Viggo A. Lidegaard (Østergade 49, Bredgade 68 og sidst Pilealle 18A). Opsynsmand
23.   Slagtermester Holger Chr. Werge (senere Vendersgade 8).
24.  
25.   .
26.   .

Petronelle og Snedker Niels Jacobsen ca 1931 32

Klik på billedet for at se det i større format

Jørn Kolding har identificeret nedenstående personer:

1.Fredo Willy Nielsen, søn af Josefine og Karl Nielsen
2..
3..
4..
5..
6..
7..
8.Poula Jacobsen, datter af Josefine Nielsen, født Jacobsen. Senere gift med Thomas Stendorf, Vestergade
9.Måske Aage Høgfeldt, søn af Johannes Høgfeldt, Skjern Birk
10..
11..
12.Dagny Jacobsen, gift med Dusinus Jacobsen
13.Dusinus Jacobsen, søn af Petronelle og Niels Jacobsen.
14.Chr. Høgfeldt Jacobsen, søn af Petronelle og Niels Jacobsen
15.Edith Jacobsen, gift med Ingvard Jacobsen
16.Ingvard Jacobsen, søn af Petronelle og Niels Jacobsen
17.Karl Nielsen, gift med Josefine Jacobsen
18.Viggo Høgfeldt, søn af Johannes Høgfeldt, Skjern Birk
19..
20.Chr. Dahl, Lønborg. Gift med Petra Jacobsen
21.Petra Jacobsen, gift med Chr. Dahl, Lønborg
22.Petronelle Jacobsen
23.Niels Jacobsen
24.Josefine Jacobsen, gift med Karl Nielsen, Vestergade
25.Kunne være Morten Høgfeldt (bror til Petronelle) eller den anden brorJohannes Høgfeldt, som boede i Skjern Birk.
26..
27.
28.Kaj Dahl, søn af Petra Jacobsen og Karl Dahl, Lønborg
29.Willy Dahl, søn af Petra Jacobsen og Karl Dahl, Lønborg

Ringridderkonge måske fra 1920'erne

Klik på billedet for at se det i større format

Det er ifølge Inger Thulstrup, hendes far, der hed Niels Bach Knudsen og boede på Holstebrovej 99 i Hanning.

Skjern Gymnastikforenings Jubilæumshold 1941

Klik på billedet for at se det i større format

Det var bagermester og senere biografdirektør Anders Elkjær Husted, der fra 1916 til ca. 1931 ledede gymnastikken for herrerne i SG.
Ved 25 års jubilæet i 1941 havde han samlet en flok af de gamle gymnaster, som i forbindelsen med fejringen af jubilæet, gav opvisning på Stadion – Skjern Idrætspark, som var dens officielle navn.

1.Elektriker Martin Kastberg, Storegade 34
2. Hans Hansen (Ganer Mølle ?)
3. Niels Bech Andersen, Øster Smedegaard
4. Jens Chr. Hansen (Ganer Mølle ?)
5. Skomager Vilhelm Stendorph, Vestergade 
6. Milter H. Miltersen, Mølgaard i Hanning (var fra Kragsiggaard i Ganer)
7. Søren Larsen
8. Vognmand Jens Mikkelsen, Nygade 9
9. Tømrer Ankjær Jensen, Voldgade 23
10. Skomager Hans Toft, Skolegade 2
11. Installatør Theodor Mikkelsen, Østergade 60
12. Tømmerhandler Holger Bank, Bredgade 86.
13. Biografdirektør Elkjær Husted, Bredgade 42
14. Bogtrykker Simon Gullander, Møllegade 1. 
15. M. Madsen.
16. Telefonmontør Niels Bendtsen, Chr. Hansensvej 1 
17. H. Medom Pedersen – evt. Rækker Mølle.
18. Andreas Pedersen, Hedebygaard
19. Niels Thomsen
20. Chr. Miltersen, evt. Borris
21. Gårdejer Chr. Mortensen, Ganer
22. Viggo Pedersen.
23. Bagermester Ejnar Nielsen, Østergade 12.
24. Træ- og cykelhandler Johannes Mikkelsen, Bredgade 94.
25. Post Hans Chr. Husted, Rækker Mølle.

De Gamles Hjem Enghaven ca 1919

Klik på billedet for at se det i større format

Hvis billedet er taget i 1919, er det efter 26. maj, hvor den gamle tømrer, Poul Jessen, døde. Han er i hvert fald ikke med på billedet.

1. Mads Sørensen, Pilealle. Mads Sørensen var født 1852 i Brejning og døde 1928 i Øster Bjerregaard i Stauning hos en datter. Mads Sørensen var ”gået i barndom” og ville hele tiden gå hjemmefra. Derfor havde man ikke kunnet passe ham på De Gamles Hjem, og han var derfor kommet ud til datteren. Mads Sørensen havde været gift med Marie Henriksen og havde gennem mange år boet i Finderup.
2. Jens Christensen kld. Jens Piig, Kongevej. Jens Christensen var født i Dejbjerg i 1853 og død på De Gamles Hjem i 1931. Han havde været gift med Abelone Marie Jensen fra Hedeby. Her boede de en årrække, men flyttede senere til Kongevej. Jens Piig var gennem mange år landpost.
3. Ukendt
4. Chr. Holk, St. Holk i Bølling. Chr. Holk var født 1845 i Dejbjerg og død 1923 på Tarm Sygehus. Han havde været gift med Christiane Jensen og havde gennem mange år boet i St. Holk i Bølling.
5. Bestyrerinde Maren Søndergaard Christensen
6. Peder Frandsen, født 1846 i Aadum og død 1938 på De Gamles Hjem. Ugift.
7. Anders Laustsen kld. Mølle, født 1845 i Dejbjerg og død 1932 på De Gamles Hjem. Han havde været gift med Margrethe Christensen og havde boet i Fiskbæk.
8. Ukendt
9. Katrine Jensen, kld. Katrine Kirkeklokke efter det blad, hun delte rundt. Hendes fulde navn var Ane Katrine Jensen og hun var født i Aadum i 1851. Efter giftermålet med Niels Jensen boede de mange forskellige steder. Efter hans død i 1897 i Kolding, flyttede hun tilbage til Vestjylland – først til Tarm og senere til Skjern.
10. Karen Marie Hansen, Finderup. Karen Marie Hansen var født 1840 i Hee og død 1927 på De Gamles Hjem. Hun havde været gift med Peder Hansen i Finderup og efter hans død i 1906 var hun rejst til Amerika, hvor en søn var præst. I 1910 vendte hun tilbage til Danmark og slog sig ned i Skjern.
11. Karen Kristensen kld. Karen Ledvogter. Karen Christensen var født 1830 i Dejbjerg og døde 1926 på De Gamles Hjem. Hun havde været gift med Laurids Christensen i Ejstrup i Faster, men efter hans død i 1889 flyttede hun til Skjern.
12. Ukendt
13. Ukendt
14. Marie Hansen, Kastbjerg i Bølling 15. Mette Korsholm Madsen (kld. Døve Mette). Født 1855 i Brejning og død 1932 på De Gamles Hjem. Gift med Frederik Hauge Madsen, som døde i 1917 i Herning, hvorefter enken flyttede til Skjern, hvor der boede en søn, Niels Frederik Medom Madsen. Kort efter flyttede Mette Korsholm Madsen ind på De Gamles Hjem.
16. Marie Vandborg. Hendes fulde navn var Mette Marie Kathrine og hun var født i 1845 i Hostrup i Sønderjylland og døde 1932 på De Gamles Hjem. Marie Vandborg havde været gift med smed Chr. Vandborg, som boede i Østergade.
17. Karen Nielsen kld. Bollerup fra Aarup i Hanning. Født 1856 i Gl. Sogn og død 1931 på De Gamles Hjem.
18. Agnes Poulsen fra Hjedding/Gaarde ved Ølgod. Tjenestepige.
19. Hansine Kristensen (Knudsen?). Tjenestepige.