L P Lauridsen

Fabrikant Laurids Peder Lauridsen

Skern Kurvemagasin

Laurids Peder Lauridsen var født 1883 i Fiskbæk og døde 1956 i Nygade 12, og var den ældste af Marie og Klemen Lauridsen 11 børn. Parret havde boet flere forskellige steder, men i 1918 var de flyttet til Skjern og havde købt Østergade 47. – I Skjern boede i forvejen en del af den store børneflok – bl.a. også den ældste søn, Laurids Peder Lauridsen, som allerede havde fået en større virksomhed med kurvemøbler etableret – under navnet Skern Kurvemagasin. – Han var i 1909 blev gift med Edel Marie Christensen fra Vognbjerg i Dejbjerg og havde to år senere købt Nygade 14. Efter endnu nogle år købte han lidt jord ved Nygaardsvej og byggede her en – efter tiden – forholdsvis stor fabriksbygning. Samtidig overtog familien også nabohuset i Nygade – nummer 12 – som herefter blev familiens hjemadresse. – Men allerede i 1917 havde Kurvemager Lauridsen, som var hans kaldenavn, købt sommerhusgrund i Søndervig – bl.a. sammen med ”plysmorgenskofabrikant” L.C. Jensen, Nygade 13. Her byggede de sommerhuset Bjergly, hvor familien i de følgende mange år tilbragte sommerferierne. Da virksomheden voksede sig større, var det nødvendigt at få ansat en bogholder, så i begyndelsen af 20-erne ansattes Mary Rhiger fra Silkeborg. Hun boede hos familien i alle årene, og da Kurvemager Lauridsen i 1949 mistede sine kone, giftede han sig nogle år senere med Mary Rhiger. Men da Kurvemager Lauridsen allerede døde i 1956, blev huset solgt, hvorefter Mary Rhiger fik en lejlighed i Storegade 30. Kurvemager Lauridsen var gennem mange år en aktiv formand for Skjern FDF, men han var også med i forbindelse med oprettelsen af Skjern Museum. Kurvemager Lauridsen havde tre børn i sit ægteskab med Edel Marie Christensen. Datteren, Mariane (født 1910) og gift med manufakturhandler Johannes Jensen, Kibæk. Senere bosat i Odense – og sønnerne Hjalmar Lauridsen (født 1918), gift med Anna Gammeljord Larsen og bosat i Nr. Nebel – samt Rikard Lauridsen (født 1919).