Østergade _lige nr

Østergade - lige numre

Skift imellem billederne med pilene i siderne af billedet  <  > 
NB: Det ældste billede vises først og HVIS der er en "pil op" ved teksten - så tryk på pilen eller billedet for at læse hele teksten.

Østergade set fra Bredgade

Østergade set fra Bredgade fra 1906
I dagbladet den 24. oktober 1904 stod der at læse, at købmand S. Christensen havde købt hjørneejendommen (Bredgade 66) for 13.500 kr. og at planen var den, at han den følgende sommer ville opføre "en flot to etages ejendom på pladsen". - Ejendommen blev opført og skilte sig markant ud fra naboejendommene, som var små huse uden første sal. Søren Christensen drev de følgende år en manufakturhandel, men i 1910 solgte han og flyttede til Herning, hvor han startede
Østergade set fra Bredgade fra 1907
Østerrgade set fra Bredgade fra 1908 (Kongebesøget)
Østergade set fra Bredgade fra ca 1915
Østergade set fra Bredgade fra ca 1920
Østergade set fra Bredgade fra ca 1960 - 1970
Østergade set fra Bredgade fra ca 1960 - 1970
Østergade set fra Bredgade fra 2004
Østergade set fra Bredgade fra 2016
Østergade set fra Bredgade fra 2016

Østergade 2

Østergade 2 fra 2016

Østergade 4

Østergade 4 fra 2016
Flügger malerforretning
Østergade 4 (østgavlen) fra 2017
Østergade 4 fra 2018
Byens Bagels
Østergade 4 fra 2023 marts
Butikken er nu renoveret og er en udvidelse til Kop og Kande Østergade 6 - 8

Østergade 6

Østergade 6 fra måske 1970
Perle Sko
Østergade 6 måske fra 1950 - 1960
Pladeomslag fra en 78'er.
Villads Sønderby Willadsen var fra Borris og havde vin- og tobaksforretning m.m. i Østergade 7 - og senere (vistnok fra 1932) i Østergade 6.
Østergade 6 fra 2016
Østergade 6 fra 2017
Nedrevet.
Man kan se at nr. 6 ikke har haft 2 etager ud mod Østergade hele tiden.
Østergade 6 og 8 fra 2017
Inden byggeriet er gået i gang
Østergade 6 og 8 fra juli 2017
Østergade 6 og 8 fra januar 2018

Østergade 8

Østergade 8 fra 2004
Østergade 8 fra 2016
Kjærs Brød indtil bygningen skulle nedrives.
Østergade 8 fra 2017
Huset er nedrevet
Østergade 6 og 8 fra 2017
Inden nybyggeriet er startet
Østergade 6 og 8 fra juli 2017
Byggeriet i sin sidste fase
Østergade 6 og 8 fra januar 2018
Kop og Kande har åbnet butik i hele underetagen.
Lejligheder på 1. og 2. sal

Østergade 10

Østergade 10 fra 2016
Her havde Georg Nielsen sin frisørsalon fra 29. nov 1971 efter et flyt fra Østergade 3.

Østergade 12

Østergade 12 fra ukendt årstal.
Elkær Husted's WienerBagerio og Conditori
Østergade 12 fra måske 1976
Værtshuset Syveren åbnede i 1976
Ejendommen er købt af Dagny og Finn Fenger i 1975, de har hidtil har været værtspar i Kontorets Bodega Bredgade 96 A.
De har købt ejendommen sammen med assurandør Poul Herluf Jensen, der dog er ”sleeping partner”, idet Dagny og Finn Fenger skal forestå den daglige ledelse af baren.
Østergade 12 fra 2016
Stadigvæk værtshuset Syveren

Østergade 14

Østergade 14 fra ukendt årstal
Boghandler Thomas Thomsen
Østergade 14 fra ca 1963
P. Ingolf Christensen´s Boghandel
Skolebørnene kigger nysgerrigt på udstillingen for Børnenes Boghandel
Østergade 11 set fra Østergade 14 fra 60érne
Mon ikke der er udsalg ovre i butikken
Østergade 14 fra ca 1970
Østergades Boghandel
Østergade 14 fra 2016
Værtshuset Queens Pub har været i bygningen siden måske i 90érne.
Østergade 14 - ukendt år, men måske i 50'erne.
Der står Boghandler over forretningen. Det er Murersvend Hans Henrik Graakjær, der står og holder ved stolpen til venstre.

Østergade 16

Østergade 16 til venstre fra 1925
Der skovles sne hos sadelmager Rasmussen
Østergade 16 fra 2016
Frisør Salon K

Østergade mod Møllegade

Østergade mod Møllegade fra ca 1970
Østergade mod Møllegade fra 2016
Østergade mod Møllegade september 2023
Huse på Østergade og Møllegade er ryddet ned og en ny P-plads er på vej

Østergade 18

Østergade 18 fra efter 1920 måske 1925
Snedkermester J Lund byggede huset i 1920 Matr nr 16bf
Østergade 18 til højre fra ca 1925
Der skovles sne, hvor snedker Jens Lund i 1920 havde opført hjørneejendommen. Drengen kan være snedker Jens Lunds søn Børge.
Østergade 18 fra ca 1970.
Magnus Larsen Gardiner og Sengeudstyr
Østergade 18 fra 2016
Der har været forskellige ting i butikken siden Magnus Larsen lukkede og i 2022 bliver bygningen revet ned, sammen med flere omliggende bygninger.

Østergade 20

Østergade 20 fra 2016
Her boede Kredslæge Doktor Jensen indtil Læge Svaneborg overtog klinikken.

Østergade 22

Østergade 22 fra ca. 1915.
Skjern Dampvaskeri
Skjern Dampvaskeri var drevet af Johanne Lauridsen, som senere – i 1921 – blev gift med indremissionær Troels Christensen. – Bagerst til venstre står Margrethe Andersen og forrest til højre står Anna Andersen (Ane Kirstine Andersen) – døtre af murer A.P. Andersen og Mariane Lydersen, Nylandsvej 5.
Østergade 22 fra 1958 - 1959
(Billedet er venligst udlånt af Preben Jørgensen)
Omkring 1949 lejede "Radio-Jensen" fra Nørregade 7 forretningen en kort tid.
Han reparerede og solgte radioer (B&O, Telefunken og Philips).
Herefter blev der drevet viktualieforretning/smørrebrødsforretning gennem de følgende år
af bl.a. Mary og Johannes Pedersen, Karla og Lauge Jespersen og Annelise Hvergel.
Senere havde Fagerlund frisørsalon og fra 1970 blev der igen Smørrebrødsforretning ved Ingrid og Thomas Nyvang
Østergade 22 ukendt år
Videoklubben
Østergade 22 før 1970.
I den østlige ende, havde Karla og Lauge Strandbygaard Jespersen fra ca 1956-57 Viktualieforretning
Senere Frisør Fagerlund og i den vestlige ende Østergades Foto ved fotograf Sørensen.
Østergade 22 fra 2016.
Der har været mange forskellige butikker i bygningen. Senest Kim´s Frisørforretning i venstre side.
Bygningen skal rives ned i 2022 og give plad til flere p-pladsen til Superbrugsen og nyopførte bygninge ud mod Østergade.

Østergade 24

Østergade 24 fra 1910 - 1915.
Flensborg Magasin, Skjern. – Denne forretning blev drevet af Andrea og Chr. S. Hansen, som i 1910 var kommet til Skjern og havde lejet sig ind i Østergade 24. – I 1915 har han opgivet manufakturhandelen og har stiftet firmaet ”Aktieselskabet Skjern Fedevareforretning”, som fik til huse i Højskoleforeningens ejendom, Bredgade 48. Men allerede året efter sælger han forretningen til ”P. Jensen i Leding” og flytter fra Skjern.
Østergade 24 fra 1954 - 1955
I 1954 spillede børnene bold op mod læge Fynboes mur ud mod Finderupsvej, og det var også på Finderupsvej, at man spillede rundbold. Så flyttede man sig blot, når der kom en bil !
Bemærk den fine balkon på hjørnet af Østergade 24.
Østergade 24 fra 2016.
De sidste der har haft forretningen er Kari Thygesen. Lokalerne var brugt til Atelie, sammen med Birgit Haustrup.
Huset skal nedrives i 2022
Østergade 24 (bagsiden) fra 2021.
Østergade 24 fra 2023 marts, hvor huset bliver fjernet fra bybilledet
Østergade 24 fra 2023 marts (bagsiden), hvor huset er på vej til at blive nedrevet.

Østergade mod Finderupsvej

Østergade mod Finderupsvej fra 2016
Østergade mod Finderupsvej fra 2017.
Bemærk den lille rundkørsel
Østergade mod Finderupsvej september 2023
Huse på Østergade og Finderupsvej er ryddet ned og en ny P-plads er på vej.

Østergade 26

Østergade 26 fra 2016
Østergade 26 fra 2017

Østergade 28

Østergade 28 fra 2016
Tidligere Lægehus, nu Atelie for Kirsten Axelsen og Kirsten Fynboe

Østergade 32

Østergade 32 fra 2016

Østergade 34

Østergade 34 fra ca 1970
Huset er opført i 1904 og bestod af to lejligheder. Der var indgang i midten, og fra en entre var der adgang til de to lejligheder.
Først da Verner Jørgensen overtog huset, blev der indrettet en butik.
Han havde tidligere været elektriker hos Hans B. Rønne på Nygaardsvej, og det var hans forretning, som Verner Jørgensen overtog og flyttede til Østergade 34.
Niels Jakobsen overtog forretningen, som kom til at hedde Skjern Installationsforretning.
Han flyttede senere forre
Østergade 34 fra 2016
Huset er nu ændret til lejligheder

Østergade 40

Østergade 40 fra ca 1965.
Uddeler Niels Engelbreths hus
Østergade 40 fra 2016
Østergade 40 fra 2021

Østergade 42

Østergade 42 fra ukendt årstal.
Bøssemager Korsholm
Østergade 42 fra ca 1970
Bøssemager Korsholm Jagt og Fiskeri.
Manden til højre i billedet er Hans Peter Sahl, rebslager samt cykel- og træhandler i Østergade 27
Østergade 40 og 42 fra 2016.
Revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers
Østergade 42 fra 2021
Østergade 40 og 42 fra 2021

Østergade mod Nylandsvej

Østergade mod Nylandsvej fra 2016

Østergade 44

Østergade 44 fra ca 1964.
Skjern Skilte
Ifølge Anni Heldggard Bach var det Richardt Heldgaard, der købte huset i 1962 eller 63 og da var huset mørkegrønt. Kort efter blev det malet hvidt. Så derfor må billedet være taget ca. 1964
Østergade 44 fra slutning af 60érne
Skjern Skilte
Er taget i slutningen af 60-erne, hvor man kan se, at der er kommet et større vindue i værkstedet.
Østergade 44 fra efter 1986,
hvor Anni og Bruno Bach havde overtaget huset efter Richardt Heldgaard og givet huset sit nuværende udseende.
Østergade 44 fra 2016
Bedemansfirmaet Genega

Østergade 46

Østergade 46 fra 2016

Østergade 48

Østergade 48 fra 2016

Østergade 50

Østergade 50 fra 2016

Østergade 52

Østergade 52 fra 2016

Østergade 54

Østergade 54 fra 2016

Østergade 56

Østergade 56 fra 2016

Østergade 58

Østergade 58 fra 2016

Østergade mod Grønningen

Østergade mod Grønningen fra 2016

Østergade 60

Østergade 60 fra 2016

Østergade 62

Østergade 62 fra 2016

Østergade 64

Østergade 64 fra 2016

Østergade 66

Østergade 66 fra 2016

Østergade 68

Østergade 68 fra 2022 (Google Maps)

Østergade 70

Østergade 70 fra 2016

Østergade 72

Østergade 72 fra 2016

Østergade mod Fredensgade (syd)

Østergade mod Fredensgade (syd) fra 2016

Østergade 74 - 78

Østergade 74 - 78 fra 2016

Østergade 80 - 82

Østergade 80 - 82 fra 2016
Under renovering

Østergade 84 - 88

Østergade 84 - 88 fra 2016

Østergade 90 - 110

Østergade 90 - 110 fra 2016

Østergade 112

Østergade 112 fra 2016

Østergade 114

Østergade 114 fra 2016

Østergade 116

Østergade (116) Østre Alle 49 - 59 fra 2016

Østergade 118

Østergade (118) Østre Alle 83 - 87 fra 2016

Østergade mod Kærvej

Østergade mod Kærvej fra 2016

Østergade 130

Østergade 130 fra 2016
Tidligere Farveri nu Revisionsfirmaet Martinsen

Østergade 132

Østergade (132) fra 2016

Østergade 134

Østergade (134) fra 2016
Tidligere Farveri, nu J.M.Jensen's lagerhaller

Østergade 136

Østergade (136) fra 2016
Tidligere Farveri, nu J.M.Jensen's lagerhaller

Østergade 138 (Farverivej 5)

Østergade (138) Farverivej 5 fra 2016
Skjern Autoservice ved Elan Christiansen
Tidligere Autohuset fra 1974 (autoriseret FIAT forhandler) Svend Møller og Niels Haugaard., der tidligere havde til huse på Holstebrovej 34 og før den tid i en kort periode på Bredgade 32
Østergade (138) Farverivej 5 fra 2019
Skjern Autoservice
Tidligere Autohuset fra 1974 (autoriseret FIAT forhandler), der tidligere havde til huse på Holstebrovej 34
Østergade (138) Farverivej 5 fra 2019
Skjern Autoservice
Tidligere Autohuset fra 1974 (autoriseret FIAT forhandler), der tidligere havde til huse på Holstebrovej 34
Østergade (138) Farverivej 5 fra 2019
Skjern Autoservice
Tidligere Autohuset fra 1974 (autoriseret FIAT forhandler), der tidligere havde til huse på Holstebrovej 34
Østergade (138) Farverivej 5 fra 2023.
Autoværkstedet blev ryddet ned og i 2020 blev der bygget en ny bygning med REMA 1000 og Skousen Hvidevarer. Åbningsdagen var den 24. spetember 2020

Østergade mod Arnborgvej

Østergade mod Arnborgvej fra 2016
Med Piet Hein's Ægget
Østergade mod Arnborgvej fra 2016
Med Piet Hein's Ægget