Georg Holms familiebilleder

Georg Holms familiebilleder

Lidt forklaring til Georg Holms billeder. –
Billederne har tilhørt Georg Holms forældre, Hanne og Chr. Holm i Marup – Holstebrovej 88. (Deres fulde navne var Hanne Marie Eskildsen, født 1879 i Nørgaard i Bølling – Damslundvej 2 og død 1966 på De Gamles Hjem i Skjern – Christian Johannes Holm, født 1883 i Marup – Holstebrovej 88 og død 1966 på De Gamles Hjem i Skjern). –
Men en del af billederne har uden tvivl tidligere tilhørt Hanne Holms mor, Line Nørgaard. – Line Nørgaards fulde navn var Marie Sofie Engeline født Hansen og var født 1842 i Nr. Bork, men opvokset i Damgaard i Bølling, som hendes far, Hans Olesen, købte efter at have arvet en større sum penge. – Line blev som ung gift med Houle Eskildsen – kld. Houle Nørgaard – efter den gård i Bølling, som de drev i en årrække. Gården blev dengang kaldt Nørgaard, men ændrede senere navn til Nørlund og har adressen Damslundvej 2. – Houle Nørgaard var sognefoged og havde flere offentlige stillinger, men et overdrevet spiritusforbrug, ødelagde ham. Men ”hvorfor drikker Jeppe?” – Line havde desværre arvet nogle af sin mors dårlige psykiske gener. Moderen var gennem en årrække indlagt på ”Dårekisten” i Ribe – og Lines egen søster, tilbragte de sidste 13 år af sit liv på Viborg Sindssygehospital, som det dengang kaldtes. Om det var årsagen til Houle Nørgaards drikkeri, er selvfølgelig uvist. I hvert fald tog familien et drastisk skridt, idet den i slutningen af 1880-erne brød op fra Bølling og overtog en ejendom i Halkjær/Kamp i Stadil. Her skete der imidlertid det tragiske i 1896, at Houle Nørgaard valgte livet fra. Line stod herefter tilbage med flere mindreårige børn – og ingen penge. En svoger, Henrik Kjærgaard i Nr. Kjærgaard i Skjern, sikrede imidlertid, at Line Nørgaard kunne vende tilbage til Bølling med sine mindreårige børn – og have tag over hovedet. Henrik Kjærgaard byggede et lille hus i Bølling, Kildevej 33, til familien. Her boede Line gennem mange år. På et tidspunkt flyttede en søn og svigerdatter ind hos hende, men da Line ”gik i barndom”, kunne svigerdatteren ikke magte hende, hvorfor hun flyttede ned til datteren, Hanne Holm, i Marup (Holstebrovej 88). Hanne Holm var den eneste, som kunne ”styre” moderen i den verden, hun var endt i. Og det var bestemt ingen nem opgave. Line Nørgaard døde hos Hanne og Chr. Holm, og det er sikkert derfor, at mange af hendes billeder er forblevet på gården i Marup. -
Line og Houle Nørgaard fik i perioden 1862 til 1885 11 børn – og billederne er hovedsagelig af børn, svigerbørn og børnebørn. –
Det fortælles i familien, at da Line i 1861 var på vej fra sit hjem, Damgaard i Bølling, til Bølling Kirke for at blive viet til Houle, opstod der problemer med hestekøretøjet. Hun måtte stå af vognen, - og det var ikke noget godt varsel for ægteskabet. Senere viste det sig, at uheldsstedet netop var der, hvor Line Nørgaards svoger i 1896 opførte et hus til hende, og hvor hun som enke kom til at bo i over 30 år. 

Kilde: ”Stengaardsslægten fra Bølling-Sædding” – af J.E. Nørgaard

Du kan læse kommentar eller bemærkning på hver enkelt billede,

men du kan også og udskrive en .pdf fil med teksterne til billederne - klik her

Skift imellem billederne med pilene i siderne af billedet  <  > 
NB: Billederne er nummereret og hvis du har oplysninger, kan du trykke på Send besked-knappen under billederne.

Herunder er billederne fra 1 - 80

1
Ukendt – Foto: Chr. Pedersen og Marie Svendsen, Skjern
2
Muligvis Ketty og Petra Damgaard Nielsen, døtre af Sine og Hans Damgaard, Nørre Kjærgaard, Bøllinglidevej 4. – Hans Damgaard var en fætter til Hanne Holm, og Hanne Holm tjente hos Hans Damgaards, da hun i 1907 blev gift med Chr. Holm.
3
Ukendt – Foto: Marie Svendsen, Skjern.
4
Evt. Jens Rærup Eskildsen, født 1862 i Nørgaard i Bølling og død 1930 i Bølling – Kildevej 33, - søn af Houle Eskildsen og Marie Sofie Engeline Hansen. – Foto: Gebr. Zehngraf, Randers. – Jens Rærup var en bror til Hanne Holm.
5
Line Nørgaard i Bølling (Aldershvile, Kildevej 33) og datteren, Kirstine (født 1882 i Nørgaard i Bølling og død 21-12-1956 i Varde. Gift med Niels Peder Andersen fra Damgaard i Bølling. Bosat i Ølgod, Bjerg i Bølling og Varde). – Hanne Holms mor og lillesøster.
6
Jensine Holm, født 1885 i Marup (Holstebrovej 88) og død 1951 i Randers, men begravet på Skjern Kirkegaard. – Ved sin død boede Sine Holm i Kirkegade 17 i Randers, hvor hun var husbestyrerinde. – Chr. Holms søster.
7
Bagpå står der: Kirstine. – Billedet er taget hos C. Jørgensen, Skjern.
8
Missionærparret, Marie Dalgaard og Emil Jensen, som rejste fra Skjern til Kina omkring århundredskiftet. Her døde Marie Dalgaard Jensen i 1910, mens Emil Jensen virkede derude indtil sin pensionering i 1933, hvor han vendte tilbage til Skjern og bosatte sig hos sin kones søster, Molly Petersen, Aanumvej 4 i Skjern.
9
Christiane og Hans Damgaard Eskildsen, Bølling. – Hans Damgaard var en bror til Hanne Holm,
10
Ukendte drenge. – Foto: Th. Nielsen, Varde. – Da billedet er taget i Varde, kan det muligvis være Johanne og Søren Nørgaards to drenge, Harald og Richardt – altså Hanne Holms brors sønner.
11
Henrik Kjærgaard Nielsen, født 1903 i Kjærgaard i Vester Marup (Vester Marupvej 5), søn af Niels Kjærgaard Nielsen og Ane Marie Madsen i Vester Marup. – Gift med Bolette Jensen Nørremark fra Alkjærsig i Dejbjerg. – Niels Kjærgaard Nielsen var en fætter til Hanne Holm.
12
Niels Peder Andersen, født 1884 i Mølgaard i Sædding og død 1945 på Vestermark i Varde, søn Anders Nielsen i Damgaard i Bølling. – Gift 1907 i Bølling med Ane Kirstine Mathilde Eskildsen Nørgaard, født 1882 i Nørgaard i Bølling og død 1956 i Varde. – Kirstine og Peder Andersen boede bl.a. i Ølgod, på gården Bjerg i Bølling (Østerbyvej 12) og på Varde Vestermark. Kirstine Nørgaard var en søster til Hanne Holm.
13
Johanne Marie Holm (født 1886 i Marup og død 1947 i Nygaardshus i Bølling) – med sønnen, Jens Nexø. – Johanne Marie Holm var gift med Carl Chr. Nexø fra Hørsholm, men bosat i Nygaardshus i Bølling. – Johanne Marie Holm var en søster til Chr. Holm, Marup (Holstebrovej 88)
14
Hanne og Chr. Holm, Marup (Holstebrovej 88) – med den ældste datter, Elly (født 1910). Da billedet blev taget, boede familien i Handerup i Faster.
15.
Johanne Marie Holm, født 1886 i Marup og død 1947 i Nygaardshus i Bølling, datter af Ellads Marie og Peder Holm i Marup. –
16.
Ukendt. – Fotograf: H.C. Ferslev
17
Ukendt. – Fotograf: H. Andreas Hansen, Hesselager St.
18.
Ellads Marie Jensen (født 1851 i Marup – Holstebrovej 88 og død 1927 på De Gamles Hjem) Gift med Peder Holm fra Finderup, som overtog hendes fødegård.
19.
Chr. Holm som soldat i Viborg. – Fotograf: H. Elmgaard, Viborg.
20.
Jens Søren Eskildsen Nørgaard – kld. Søren Nørgaard, født 1877 i Nørgaard i Bølling og død 1939 i Skolegade 41 i Esbjerg (Vor Frelser sogn), søn af Houle Eskildsen og Marie Sofie Engeline Hansen i Nørgaard i Bølling. Gift 1902 i Tistrup med Johanne Christensen Brosbøl fra Tistrup. 1904: Flyttede fra Tistrup til Varde i 1904 – iflg. FT. 1911 1910: Hjertingvej i Varde. Konduktør. 1911 (FT. opslag 36): Hjertingvej i Varde. Togbetjent ved DSB i Varde. 1914: Flyttede fra Varde til Esbjerg i 1914
21.
Ukendt – soldaterbillede – Foto: Chr. David, Odense.
22.
Ukendt – Bagpå står muligvis: Kirstine. – Foto: Pedersen og M. Svendsen, Skjern
23.
Evt. Søren Nørgaard – bror til Hanne Holm. – Se billede nr. 20.
24.
Ukendte børn. – Foto: Marie Svendsen, Skjern. – Evt. Mette og Jens Rærup Eskildsens børn i Ll. Sudergaard i Bølling, Kirstine, Magnus, Marie og Johannes.
25.
Johannes, Kirstine og Magnus (siddende) Rærup, børn af Mette Bendtsen og Jens Rærup Eskildsen i Ll. Sudergaard i Bølling. – Jens Rærup Eskildsen er Hanne Holms bror.
26.
Til venstre med cyklen står Laurine Alkjærsig, Albæk (Gift med Jens Alkjærsig Lauridsen, Vendelbovej 2) – og til højre står Hedvig Vraa Hansen (gift med Hans Vraa Hansen, Bøllinglidevej 1 i Marup). – Hedvig og Hans Vraa Hansen var ”næsten” nabo til Hanne og Chr. Holm.
27.
Bagpå står der: ”Maren Bjerg fra Stadil”. – Maren Nielsen Bjerg var født 1881 i Fuglebjerg i Stadil og blev i 1906 gift med skolelærer i Faster, Martin Chr. Jensen Lodberg (død 13-8-1960 i Tønder Lægekreds. – Maren Bjergs søster, Mariane Bjerg var gift med skolelærer, Johannes Eskildsen Nørgaard i Sørbymagle – en bror til Hanne Holm.
28.
Bagpå står der: ”Mette Rærup”. – Mette Rærup var født Bendtsen i Ll. Sudergaard i Bølling i 1865 og død 1956 i Spjald, datter af Morten Bendtsen og Kirsten Vestergaard Sørensen. Mette Rærup var gift med Jens Rærup Eskildsen – en bror til Hanne Holm. – Mette og Jens Rærups børn ses på billede nr. 25.
29.
Harald Eskildsen Nørgaard, født 1904 i Varde og død 1930 på sygehuset i Tønder, men begravet på Esbjerg Ny Kirkegaard (Vor Frelser sogn), søn af Jens Søren Eskildsen Nørgaard og Johanne Christensen Brosbøl i Varde, senere Esbjerg. – Se billede nr. 20.
30.
Niels Peder Andersen. – Se nummer 12.
31.
Ukendt mand – Foto: Chr. Jensen, Skjern.
32.
Bagpå står der: ”Sine Kamp, Stadil”. – Hun er muligvis identisk med Nielsine Olesen Kamp, født 26-6-1872 i Kamp i Stadil og død 1940 i Hee – ugift. – Iflg. Ernst Munck, Lokalarkivet i Hee, havde Sine en søn, som var elektriker i Hee og det var hos ham, at hun døde i 1940. Nielsine Olesen Kamp var en kusine til bl.a. Mariane Bjerg, gift med Johannes Nørgaard – en bror til Hanne Holm.
33.
Niels Peder Andersen. Se billede nummer 12 og 30.
34.
Peder Nielsen – Peder Holm, født 1846 i Finderup i Hanning sogn og død 1922 på Holstebrovej 88 (Tarm Sygehus). Gift 1877 i Skjern med Ellads Marie Jensdatter og overtog samme år hendes fødegård, Holstebrovej 88.
35.
Otto Fritz Moe, født 1846 i Roskilde og død 1931 i Vonsild, men begravet på Sønder Bjert Kirkegaard. Sognepræst i Skjern fra 1886 til 1901 – og dernæst i Sdr. Bjert.
36.
Bagpå står der: ”Jens fra Tarm Mølle”. – Han er identisk med Jens Tranberg Hansen, født 1899 i Tarm Mølle, Egvad, søn af Nielsine og Terman Hansen i Tarm Mølle – senere Gammelby i Jerne. – Se billede nummer 139. – Men hvordan forbindelsen mellem Hanne og Chr. Holm og Nielsine og Terman Hansen i Tarm Mølle var, er uvist
37.
Bagpå står der ”Mads” – og billedet er taget af fotograf Knud I. Andersen, Rønde.
38.
ukendt – Foto: C. Rathsach, Frederiksborg.
39.
Ukendt – Foto: Chr. Jensen, Skjern.
40.
Hans Nørgaard og Ingrid Nørgaard, børn af Kirstine og Eskild Nørgaard, Hornslet. – Børnene er Hanne Holms brors børn.
41.
Bagpå står der: ”Laurids Lauridsen”. – Foto: Pedersen og M. Svendsen, Skjern. – Det kan muligvis være Laurids Lauridsen kld. Bakkelsen, som boede på Hjorthusvej i Marup. – Men det ville blot være underligt, at der så ikke stod Bakkelsen, hvilket var hans kaldenavn.
42.
Ingrid Nørgaard, datter af Kirstine og Eskild Nørgaard, Hornslet. – Altså Hanne Holms brordatter.
43.
Den Gamle Skole i Hornslet, hvor Hanne Holms bror, Eskild Nørgaard, gennem mange år var lærer.
44.
Ukendt. – Foto: Atelier du Nord, København
45.
Ukendt – Foto: P. Th. Graversen, Skjern.
46.
Magnus Rærup Eskildsen, født 1894 i Ll. Sudergaard i Bølling, søn af Mette og Jens Rærup Eskildsen i Ll. Sudergaard i Bølling. – Magnus Rærup er Hanne Holms brorsøn.
47.
Soldaterbillede, hvor Jens Rærup Eskildsen – Hanne Holms bror – sidder til højre – med kryds.
48.
Ukendt. – Foto: Gertha Grundtmann, Horsens.
49.
Ukendt – Foto: V. E. Svendsen, Aarhus
50.
Mariane Jepsen, født 1879 i Hvirvelgaard i Bølling. Gift med Claus Nielsen i Bundgaard i Tarm. – Mariane Jepsen og Hanne Holm var jævnaldrende og har sikkert været ungdomsveninder.
51.
Søren Nørgaard, søn af Houle Eskildsen kld. Nørgaard og Marie Sofie Engeline Hansen i Nørgaard i Bølling. – Se billede nr. 20
52.
Bagpå står der: ”Chr. Jensen, Ørnhøj. Har tjent i Marup i 1920-erne.”
53.
Kirstine Nørgaard og Niels Peder Andersen med datteren, Kirsten. Fotografen er K. Graversen, Ølgod, så billedet er taget, da familien boede der omkring 1910. – Se billede nr. 149. – Kirstine Nørgaard er en søster til Hanne Holm.
54.
Ukendt. – Foto: A.H. Vorbeck, Holstebro
55.
”Lærer Christiansen, Hornslet” – Jens Chr. Christiansen, født 8-8-1821 på Holmsland og død 6-9-1911 i Hornslet, hvor han havde været lærer i 31 år. – OBS: Jens Chr. Christiansen var en bror til Therkild Christiansen på Østre Lundenæs i Skjern.
56.
Chr. Nørgaard, søn af Houle Eskildsen kld. Nørgaard og Marie Sofie Engeline Hansen. – Se billede nummer 166 og 138. – Chr. Nørgaard er Hanne Holms yngste bror og bosat i Horne, hvor han var brugsuddeler.
57.
Ukendt – Foto: Marie Svendsen, Skjern.
58.
Ingrid og Hans Nørgaard, Hornslet. – Se billede nr. 40
59.
Ukendt barn. – Foto: Theodor Nielsen, Varde. – Evt. Johanne og Søren Nørgaards ældste barn.
60.
Christiane Pedersen, født 1896 i Marup og død 1965 i Skolegade 5, datter af Maren og Carl Pedersen – kld. Carl Tækker – i Marup. – Gift med Mads Fasterlund Knudsen i Skolegade 5.
61.
Hans Damgaard Nielsen, født 1881 i Nr. Kjærgaard i Marup – Bøllinglidevej 4 – og død 1956 på Parkalle 5, søn af Niels Henrik Nielsen kld. Henrik Kjærgaard og Kirsten Hansen. – Sidstnævnte var en søster til Hanne Holms mor, Marie Sofie Engeline Hansen – kld. Line Nørgaard.
62.
Ukendt – Foto: Andreas Beiter, Ringkøbing. –
63.
Aage Westergaard – sognepræst i Skjern fra 1901 til 1908. – Se billede nummer 141
64.
Jensine Holm, siddende (født 1885 i Marup og død 1951 i Randers) og søsteren, Johanne Holm (født 1886 i Marup og død 1947 i Nygaardshus i Bølling), døtre af Peder Holm og Ellads Marie Jensen i Marup – Holstebrovej 88.
65.
Ukendt. – Foto: Chr. M. Pedersen, Skjern.
66.
Ukendt. – Foto: C. Jørgensen – Skjern/Herning.
67.
Ukendt. – Foto: Chr. Jensen, Skjern.
68.
Ukendt. – Foto: C. Jørgensen, Skjern/Herning.
69.
Ukendt. – Foto: Chr. Pedersen og Marie Svendsen, Skjern.
70.
Foto: Fred. Eckardt, Søndergade 23-25, Aarhus. – Da billedet er taget i Aarhus, kunne det være Kirstine og Eskild Nørgaards børn, Ingrid og Hans Nørgaard fra Hornslet. – Se billede nr. 40.
71.
Ukendt. – Foto: Andreas Beiter, Ringkøbing.
72.
Bagpå står der: ”Niels Smed. En karl, der tjente i Marup”. – Foto: Pedersen og M. Svendsen, Skjern.
73.
Ukendt. – Foto: Georg Burcharth, Kolding.
74.
Johanne Holm, til venstre (f. 1886 i Marup og død 1947 i Nygaardshus i Bølling) og søsteren, Jensine Holm (født 1885 i Marup og død 1951 i Randers), døtre af Ellads og Peder Holm, Marup – Holstebrovej 88.
75.
Jensine Holm (født 1885 i Marup og død 1951 i Randers) – datter af Ellads og Peder Holm, Marup – Holstebrovej 88.
76.
Kirstine Nørgaard (Ane Kirstine Mathilde Eskildsen), gift med Niels Peder Andersen på Bjerg i Bølling. – Se billede nr. 119.
77.
Ukendt.
78.
Ukendt. – Foto: Chr. Jensen, Skjern.
79.
Ukendt. – Foto: A. Schmidt, Varde. – Evt. ældste søn af Johanne og Søren Nørgaard, Varde – senere Esbjerg.
80.
Mette Marie Andreasen kld. Mette Helsager, født 1881 i Marup (Holstebrovej 86) og død 1943 i Marup (Øster Marupvej 2), datter af Thomas Andreasen Helsager og Kirsten Mouridsen, Marup.

Klik på billedet for at se det i større format

Skift imellem billederne med pilene i siderne af billedet  <  > 
NB: Billederne er nummereret og hvis du har oplysninger, kan du trykke på Send besked -knappen under billederne.

Herunder er billederne fra 81 - 163

81.
Ukendt. – Foto: Chr. M. Pedersen, Skjern.
82.
Ukendt. – Foto: Chr. M. Pedersen, Skjern.
83.
Hans Chr. Jensen og Marie Nesgaard, Rude Skole ved Holsteinborg. Marie Jensen/Nesgaard var født 1878 i Brejning og død 1942 på Nexøvej 18 i Gladsaxe (Søborggaard sogn. Vejnavnet hed også Andersen Nexø Vej), men begravet på Holsteinborg Kirkegaard. – Ved FT. 1940 (Opslag 6) boede Marie Jensen på Andersen Nexøvej 18 i Gladsaxe/Søborg (Søborggaard sogn) sammen med tre af børnene, Jørgen Emil Jensen, Johannes Eilert Jensen samt Gudrun Elisabeth Jensen. – Marie Nesgaard var gift med førstelærer v
84.
Mariane og Johannes Nørgaard fra Sørbymagle Skole med børnene, Jens Bjerg, Georg, Anna og Rigmor. – Johannes Nørgaard var Hanne Holms bror.
85.
Hanne Marie Eskildsen, født 1879 i Nørgaard i Bølling og død 1966 på De Gamles Hjem, datter af Houle Eskildsen kld. Nørgaard og Marie Sofie Engeline Hansen (Line Nørgaard). – Gift 1907 i Skjern med Chr. Johannes Holm, født 1883 i Marup (Holstebrovej 88) og død 1966 på De Gamles Hjem, søn af Ellads Marie og Peder Holm i Marup. – Hanne og Chr. Holm overtog i 1907 en ejendom i Handerup i Faster, men i 1913 vendte de tilbage til Skjern og overtog Chr. Holms fødegård.
86.
Foran på billedet er der skrevet: ”Jens Sørensens mostre i Old”. - - Når der står Jens Sørensen – og det er skrevet i 1963 – kan det være den Jens Sørensen, som boede i Øster Skjern og hvis gård blev brudt ned og opført ved Bundsbæk Mølle. Jens Sørensens mor, Maren Kirstine, havde fire søstre, og det kan være to af dem.
87.
Kirstine Andersen (Ane Kirstine Mathilde Eskildsen). – Se billede nr. 119.
88.
Kirstine Andersen (Ane Kirstine Mathilde Eskildsen). – Se Billede nr. 119.
89.
Carl Ludvig Martin Scheel og hans anden hustru, Mathilde Jensen. Pastor Scheel var sognepræst i Bølling fra 1882 til 1885, og det var mens parret var i Bølling, at hans første hustru, Louise, døde. – Billedet er taget i Næstved og derfor må kvinden på billedet være hans anden hustru.
90.
Ukendt. – Foto: H.C. Ferslev, Skjern. – Samme billede ses også i Hanne Holms bror, Hans Damgaard Eskildsens fotoalbum. – Måske hører billedet sammen med billede nr. 16.
91.
Christiane og Hans Damgaard Eskildsen, Bølling – med børnene Kjeld, Hans, Ejner, Eline og Johannes. – Hans Damgaard Eskildsen var en bror til Hanne Holm.
92.
Jensine Holm – til venstre (født 1885 i Marup og død 1951 i Randers, men begravet på Skjern Kirkegaard) – og søsteren, Karen Holm (født 1880 i Marup og død 1959 på De Gamles Hjem i Skjern) – døtre af Ellads og Peder Holm, Marup – Holstebrovej 88.
93.
Chr. Johannes Holm, født 1883 i Marup og død 1966 på De Gamles Hjem i Skjern, søn af Ellads og Peder Holm, Marup – Holstebrovej 88. – Gift 1907 med Hanne Marie Eskildsen, født 1879 i Nørgaard i Bølling og død 1966 på De Gamles Hjem.
94.
Søren Andersen, født 1866 i Slangerup og død 1938 i Kongens Lyngby. Sognepræst og senere provst i Skjern fra 1908 til 1930
95.
Johanne og Søren Nørgaard, Varde – og senere Esbjerg. – Se billede nummer 20
96.
Abelone og Niels Chr. Mikkelsens børn i Sdr. Kjærgaard (Øster Marupvej 6) i Marup. – Fra venstre Bodil, Kristine, Karen, Mikkel og Jenny.
97.
Elly, Peder og Aage Holm, børn af Hanne og Chr. Holm, Holstebrovej 88 i Marup. – Billedet er taget ca. 1915.
98.
Elly Holm datter af Hanne og Chr. Holm, Holstebrovej 88 i Marup.
99.
Billedet er taget ved Østerbyvej 16 i Bølling, som ses i baggrunden, og hvor snedker Laurids Andreasen boede. På billedet er det hans tre døtre, som står som nummer 1, 2 og 5 fra venstre. Nummer 3 fra venstre er Inga Dalgaard, datter af Else og Chr. Dalgaard i Dalgaard i Bølling – og som nummer 4 står Kirsten Andersen, datter af Kirstine og Peder Andersen på gården Bjerg – Østerbyvej 12 – i Bølling. – Inga Dalgaard og Kirsten Andersen er kusiner – og deres mødre er søstre til Hanne Holm.
100.
Gården Houlind, Houlindvej 30 i Hove ved Lemvig.
101.
Ringkøbing Havn, hvor sandpumperen, Nymindegab, er på bedding.
102.
Billedet er taget i haven i Dalgaard (Toftevej 13) i Bølling – hos Else og Chr. Dalgaard. I baggrunden ses Bølling Mejeri. – Til venstre sidder Else Dalgaards mor, Line Nørgaard (Marie Sofie Engeline Eskildsen. Også Hanne Holms mor). – Kvinden til højre er umiddelbart ukendt.
103.
Svend Nørgaard Holm (født 1921 i Marup), søn af Hanne og Chr. Holm, Holstebrovej 88 i Marup. – Det er der oplyst bagpå billedet, men ud fra påklædningen kunne det godt være én af Svend Holms ældre brødre.
104.
Til højre står Kirsten Andersen (født 1908 i Ølgod), datter af Kirstine og Niels Peder Andersen på gården Bjerg – Østerbyvej 12 – i Bølling. – Kirsten Andersen er Hanne Holms søsterdatter.
105.
Kirstine Rærup Eskildsen, datter af Mette og Jens Rærup Eskildsen, Ll. Sudergaard – Østerbyvej 10 – Kirstine Rærup er Hanne Holms brordatter.
106.
Bag på billeder står der: ”Søster Anna fortæller veninden, Helga og Søster Risse en interessant Nyhed”. – Søster Anna og Søster Risse (Rigmor) er døtre af lærer Johannes Nørgaard Eskildsen i Sørbymagle på Sjælland – og dermed Hanne Holms brors døtre.
107.
Magnus Rærup Eskildsen, søn af Mette og Jens Rærup Eskildsen, Ll. Sudergaard i Bølling – med sine svigerforældre. – Magnus Rærup er Hanne Holms brorsøn.
108.
Kirsten Andersen (født 1908 i Ølgod), datter af Kirstine og Niels Peder Andersen på gården Bjerg – Østerbyvej 12 – i Bølling. – Kirsten Andersen er Hanne Holms søsterdatter.
109.
Hanne og Chr. Holm på plænen foran deres stuehus, Holstebrovej 88
110.
Fra ve. tjenestepige hos Hanne og Chr. Holm, Johanne Vesterbæk (datter af Kirstine og Anders Vesterbæk i Marup – Holstebrovej 82 – gift med Oskar Wagener, Storegade 8), - Svend Holm (søn af Hanne og Chr. Holm, Holstebrovej 88) – samt to ukendte.
111.
Kirstine og Eskild Nørgaard – lærer i Hornslet. Billedet er brugt som et julekort til Eskild Nørgaards mor, Line Nørgaard i 1921. – Eskild Nørgaard er en bror til Hanne Holm. Se Eskild Nørgaards erindringer.
112.
Georg Nørgaard Holm og søsteren, Anna Nørgaard Holm – fotograferet på Holstebrovej i Marup – sikkert ud for Holstebrovej 88.
113.
Udklip, hvor landbrugskandidat, Svend Nørgaard Holm, modtager 4.000 kr. til et studieophold i udlandet. – Udklippet er fra marts 1953 – iflg. oplysning på bagsiden.
114.
Mariane og Johannes Nørgaard, Sørbymagle, med børnene Jens Bjerg, Georg, Anna og Rigmor Nørgaard. – Johannes Nørgaard er Hanne Holms bror. – Se Johannes Nørgaards erindringer.
115.
Holstebrovej 88 – mens den stadig lå på vestsiden af Holstebrovej. I 1913 flyttede den daværende ejer, Peder Holm, gården op på sin nuværende plads. – På billedet ses Ellads og Peder Holm som de to ældre personer.
116.
Chr. Nørgaard – Chr. Johannes Celian Georg Nørgaard Eskildsen – født 1885 i Nørgaard (Damslundvej 2) i Bølling, søn af Houle Eskildsen kld. Nørgaard og Marie Sofie Engeline Hansen. Gift 1920 i Horne med Anna Schmidt fra Horne. Brugsuddeler i Horne ved Varde.
117.
Christiane og Hans Damgaard Eskildsen, Bølling. – Hans Damgaard var en bror til Hanne Holm. – Hans Damgaard var født i 1871 i Nørgaard (Damslundvej 2) i Bølling og død 1955 på Toftevej 4 i Bølling, søn af Houle Eskildsen kld. Nørgaard og Marie Sofie Engeline Hansen. – Da Hans Damgaards mor, Line Nørgaard, havde født den lille dreng, havde hun det psykisk så dårligt, at hun ikke kunne tage sig af ham. Derfor blev Hans Damgaard sat i pleje hos morfaren, som boede på gården Damgaard i Bølling.
118.
Billedet forestiller den gård, som Houle Eskildsen kld. Nørgaard og Marie Sofie Engeline Hansen købte i Kamp i Stadil, da de i 1889 flyttede fra Bølling.
119.
Niels Peder Andersen og Kirstine (Ane Kirstine Mathilde) Eskildsen Nørgaards seks ældste børn: Kirsten, Houle, Anders, Marie Kirstine, Engeline og Holger. – Familien boede i Ølgod og fra 1909 til 1930 på gården Bjerg i Bølling – Østerbyvej 12, men flyttede herefter Varde. – Kirstine Eskildsen Nørgaard var en søster til Hanne Holm. – Se billede nr. 12
120.
Kirstine og Eskild Nørgaards to ældste børn i Hornslet, Hans (f. 1896. – Landsretssagfører. Død 1989. Begravet på Frederikshavn Kirkegaard.) og Cecilie Marie kld. (Gis – f. 1897 og død 1905). – Eskild Nørgaard var en bror til Hanne Holm.
121.
To ukendte – Foto: P. Th. Graversen, Skjern.
122.
Bjerg – Østerbyvej 12 – i Bølling, som Kirstine Eskildsen Nørgaard og Niels Peder Andersen ejede fra 1909 til 1929. – Kirstine Andersen var en søster til Hanne Holm.
123.
Harald Nørgaard (f. 1904 i Varde og død 1930 i Tønder) og Richardt Brosbøl Nørgaard (f. 1906 i Varde og død 1934 i Esbjerg), sønner af Søren Eskildsen Nørgaard og Johanne Christensen Brosbøl. – Søren Nørgaard var en søster til Hanne Holm. – Se billede nr. 20.
124.
Bagpå står skrevet: Fra venstre Johannes Nørgaard, Hanne Nørgaard og Hans Damgaard – børn af Houle Eskildsen og Marie Sofie Engeline Hansen i Nørgaard i Bølling.” – Hanne Nørgaard er identisk med Hanne Holm. - Obs: Det er lidt underligt, at Line og Houle Nørgaard har ladet netop disse tre børn komme til fotografen. Hans Damgaard er fra 1871, Johannes Nørgaard er fra 1872, mens Hanne Nørgaard (Hanne Holm) er fra 1879. – Hvorfor er der ikke flere børn med på billedet? – Umiddelbart ville jeg
125.
Den gamle Dejbjerglund i Dejbjerg (Bundsbækvej 2), hvor nu kun stuehuset ligger tilbage og bruges som præstebolig i Dejbjerg.
126.
Jenny Dalgaard, datter af Chr. Dalgaard og Else Marie Eskildsen (søster til Hanne Holm) – og Peder Hindbo i Hindbo (Østerbyvej 9) den 22-10-1924, hvor de blev gift i Bølling Kirke.
127.
Elna Nexø, datter af Carl Chr. Nexø og Johanne Marie Holm i Nygaardshus (Hvirvelgaardvej 2) i Bølling. – Johanne Marie Holm var en søster til Chr. Holm.
128.
Til venstre står Johanne og Søren Nørgaard med de to døtre, Helga og Bella, foran. – Personerne til højre er ukendte.
129.
Til højre står Chr. Holm
130.
Hanne og Chr. Holms fem ældste børn, Elly, Peder, Aage, Georg og Viggo. – Billedet er taget 1918.
131.
Se billede nummer 123.
132.
Hedvig Vraa Hansen (født Lunde) med sønnen, Chr. Vraa Hansen (født 1928 på Bøllinglidevej 1 i Marup og død 1989 i Skjern). – Hedvig og Hans Vraa Hansen boede tæt på Hanne og Chr. Holm, men flyttede tidligt til Chr. Hansensvej i Skjern, hvor Hanne og Chr. Holm også slog sig ned, da de solgte gården i 1946.
133.
Bagpå står der: ”Chr. Holms farbror, Chr. fra Ringkøbing”. – Oplysningen er lidt forkert, idet det ikke var ”Chr. fra Ringkøbing”, som var Chr. Holms farbror, men derimod var det ”Chr. fra Ringkøbings” kone, Maren, som var Chr. Holms faster. – Hun hed Maren Katrine og var en halvsøster til Chr. Holms far, Peder Holm. – Maren Katrine og Chr. Sørensen boede på Enighedsvej 15 i Ringkøbing, hvor de begge døde i 1942.
134.
Eskild Nørgaards julehilsen til moren, Line Nørgaard. Kortet er adresseret til ”Houle Eskildsens Enke, Bølling pr. Skern” – selvom det var måske 30 år siden, at Houle Eskildsen var død.
136.
Kirsten Hansen og Henrik Kjærgaard (Niels Henrik Nielsen), som var ejer af Nr. Kjærgaard i Marup – Bøllinglidevej 4. Billedet er taget, da de som ældre var flyttet til Skjern og boede – vistnok – i Bredgade 24. – Kirsten Hansen var en søster til Line Nørgaard – Hanne Holms mor. Og det var Lines svoger, Henrik Kjærgaard, som lod opføre et hus til Line Nørgaard i Bølling (Kildevej 33), da hun i 1896 vendte tilbage til Bølling som enke med flere små børn – og ingen penge.
137.
Bølling-folk. – Stående fra venstre: 1. Ukendt – 2. Chr. Dalgaard – 3. Evt. Anders Andersen, som var tjenestekarl
hos Chr. Dalgaard, og som senere blev bestyrer for Søstrene Nørgaard i Nørgaard i Bølling.
– 4. Tømrer Anton Vig, Toftevej 17, Bølling – 5. ukendt – 6. Evt. en tømrersvend, Laursen, som var hos Anton Vig. – 7. Ukendt. Siddende fra venstre: 1. Ukendt – 2. Else Dalgaard (født Eskildsen – og en søster til Hanne Holm) – 3. Jenny Dalgaard (datter af Else og Chr. Dalgaard. – Se billed
138.
Chr. Nørgaard (Chr. Johannes Celian Georg Nørgaard, født 1885 i Nørgaard i Bølling, søn af Houle Eskildsen kld. Nørgaard og Marie Sofie Engeline Hansen). – Billedet af Chr. Nørgaard er fra hans tid, hvor han aftjente sin værnepligt som garder.
139.
Nielsine og Terman Tranberg Hansens fire ældste børn: Jens Tranberg Hansen (født 1899 i Tarm Vandmølle, Egvad) – Ingeborg Tranberg Hansen (født 1900 i Tarm Vandmølle) – Søren Maegaard Tranberg Hansen (født 1901 i Tarm Vandmølle) – og Kirsten Marie Tranberg Hansen (født 1903 i Tarm Vandmølle). – Terman Tranberg Hansen overtog Tarm Vandmølle efter faren, Jens Møller Hansen, men omkring 1905 blev møllen solgt, og familien flyttede til Gammelby i Jerne ved Esbjerg, hvor Terman Hansen drev et ga
140.
Eskild Nørgaard (født 1863 i Nørgaard i Bølling og død 1937 i Hornslet, søn af Houle Eskildsen kld. Nørgaard og Marie Sofie Engeline Hansen). – Eskild Nørgaard var førstelærer i Hornslet – og sendte dette julekort i 1944 til søsteren og svogeren, Hanne og Chr. Holm i Marup (Holstebrovej 88). – Bemærk Eskild Nørgaards vending: ”ønsket om en velsignet jul og godt nytår for dig og din familie.” – Hanne Holm er altså Eskild Nørgaards søster, men det er svogeren, Chr. Holm, som juleønsket er sti
141.
Lilly og Aage Westergaard med datteren, Ruth. – Aage Westergaard var sognepræst i Skjern fra 1901 til 1908 og flyttede herefter til København. Helt indtil sin død i 1937 virkede han som sognepræst ved Helligkors Kirke i København. – Bag på billedet er der noteret, at Pastor Westergaard havde viet Hanne og Chr. Holm.
142.
Helga Nørgaard (født 1910 i Varde) og Bella Nørgaard (født 1912 i Varde), døtre af Johanne og Søren Nørgaard i Varde og senere Esbjerg – og dermed Hanne Holms brors døtre.
143 - Georg Holms hønsebil.
143 - Georg Holms hønsebil.
143.
Georg Nørgaard Holms hønsebil. – Georg Holm var i en periode fjerkræopkøber og boede dengang på Lundevej 4 i Skjern.
144.
Hesten Brøns, som tilhørte Chr. Dalgaard i Dalgaard i Bølling. Hesten blev 27 år gammel og kørte med smør fra Bølling Mejeri til Skjern.
145.
Det er måske lærer Christiansen, Hornslet, som sidder forrest – mens Eskild Nørgaard står bagved.
146.
Billedet er taget i Bølling på Kildevej 33, hvor Line Nørgaard boede sammen med sønnen, Jens Rærup Eskildsen og dennes kone, Mette. – Fra ve. står Chr. Nørgaard fra Horne (Line Nørgaards søn), Søren Nørgaard fra Esbjerg (Line Nørgaards søn), Mette Rærup, Jens Rærup Eskildsen (Line Nørgaards søn), Christiane Damgaard Eskildsen (gift med Hans Damgaard Eskildsen – Line Nørgaards søn), Line Nørgaard – og Kirstine Rærup (datter af Mette og Jens Rærup).
147.
Bag på billedet står der: Jens Kamp Jensen. – Han kan have tilknytning til Kamp i Stadil og Hanne Holms kendskab til ham skyldes måske hendes få års ophold i Stadil. – I 1880 blev der født en dreng i Stadil, som fik navnet Jens Kamp Jensen, men denne Jens Kamp Jensen er for gammel til at
kunne være soldaten på billedet.
– Obs: På Chr. Hansensvej boede i 30-erne en vognmand, som hed Jens Peder Kamp.
148.
Ingrid Nørgaard, født 1903 i Hornslet og død 1986, datter af lærer i Hornslet, Eskild Nørgaard, som var en bror til Hanne Holm. – Ingrid Nørgaard blev gift med lærer Holger Nørregaard og boede i Hellerup. Parret blev begravet på Hornslet Kirkegaard.
149.
Kirstine (Ane Kirstine Mathilde Eskildsen Nørgaard) og Niels Peder Andersen på Bjerg i Bølling – og senere i Varde – med børnene Kirsten, Eskild, Anders Damgaard, Marie, Engeline, Holger og Henny.
150.
Elna Nexø, datter af Johanne Marie Holm og Carl Christian Nexø i Nygaardshus i Bølling. – Elna Nexø er altså Chr. Holms søsterdatter.
151.
Christiane og Hans Damgaard Eskildsens fire ældste børn, Kjeld, Hans, Ejner og Eline. – Hans Damgaard var Hanne Holms bror – og familien boede i Bølling. – Se billede nr. 119.
152.
Hans Olesen Damgaard omgivet af sine fire børn, Villadsine Margrethe Hansen, Marie Sofie Engeline Hansen, Kirsten Hansen og Ole Jens Hansen Damgaard – samt fire svigerbørn, Jens Andersen Nesgaard, Houle Eskildsen Nørgaard, Niels Henrik Nielsen Kjærgaard og Ane Dorthea Jørgensen – og endelig også af Hans Damgaards anden hustru, Ane Kirstine Madsen – kld. Stine Damgaard.
153.
Johannes Eskildsen Nørgaard (født 1872 i Nørgaard i Bølling og død 15-4-1966 i Københavns Kommune (iflg. Dødsregister). Billedet er taget mens Johannes Nørgaard aftjente sin værnepligt ved Livgarden fra 1891 og 2½ år frem. – Se Johannes Nørgaards erindringer nedskrevet i forbindelse med at han blev Ridder af Dannebrog i 1932.
154.
Ingrid Nørgaard, Hornslet, datter af Kirstine og Eskild Nørgaard i Hornslet – altså Hanne Holms brordatter. – Se billede nummer 148.
155.
Maren og Laurids Hansen kld. Knorborg i Kjelstrup (Kjelstrupvej 1) i Faster – med deres 11 børn. – Bagpå billedet er der skrevet ”Venner af familien”. – Venskabet stammer uden tvivl fra den tid, hvor Hanne og Chr. Holm boede i Handerup i Faster. Begge familier havde deres kirkelige tilhørsforhold i Indre Mission, og da Faster generelt var et udpræget Grundtvigsk sogn – i hvert fald den sydlige del af Faster, har de to familier her fundet et fællesskab.
156.
Søren Nørgaard, Esbjerg, søn af Houle Eskildsen Nørgaard og Marie Sofie Engeline Hansen i Nørgaard i Bølling. – Se billede nr. 20.
157.
Fra venstre sidder Else Dalgaard, Bølling – Hanne Holm, Marup – Kirstine Andersen, Bjerg i Bølling. – Tre søstre, døtre af Houle Eskildsen Nørgaard og Marie Sofie Engeline Hansen i Nørgaard i Bølling.
158.
Jens Marinus Jensen og Else Katrine Langhus Christensen med børnene Kristian, Jens, Maren Niels, Kristiane, Senius, Hans og Ejnar. – Familien boede først i Madumflod i Madum, men flyttede omkring 1917 i Skraastrup i Nr. Omme (Ørnhøj). – OBS: Sønnen, Niels´ fulde navn er Niels Kamp Jensen. Se billede nr. 147.
159.
Holstebrovej 88 i Marup i Skjern. – Gården kaldes nu Holmgaard – efter familien Holm, som ejede den fra 1819 til 1984. – Gårdens nuværende placering fik den først i 1913, hvor den daværende ejer, Peder Nielsen Holm, flyttede gården op fra den tidligere placering – på vestsiden af Holstebrovej.
160.
Marup Skole – ca. 1929. –
Se forklaring/navne under Foto/Skolebilleder/Marup Skole fra 1929.
161.
Chr. Nørgaard, søn af Houle Eskildsen kld. Nørgaard og Marie Sofie Engeline Hansen. – Se billederne nummer 116, 138, 146
162.
Helga og Bella Nørgaard, døtre af Johanne og Søren Nørgaard i Varde – og senere i Esbjerg – og dermed Hanne Holms brors døtre.
163.
.Nytårskort skrevet til Line Nørgaard af hendes dattersøn, Houle Nørgaard Dalgaard i 1917, hvor han og hans kone, Ane Kongensholm, havde bosat sig på hendes fødegård i Kongsholm i Hanning (Kongsholmvej 3). – Billedet forestiller gården i Kongsholm.

Klik på billedet for at se det i større format