Jernbanegade

Jernbanegade

Skift imellem billederne med pilene i siderne af billedet  <  > 
NB: Det ældste billede vises først og HVIS der er en "pil op" ved teksten - så tryk på pilen eller billedet for at læse hele teksten.

Jernbanegade set fra Bredgade

Jernbanegade set mod øst ca 1905
Jernbanegade fra 1906.
I Skjern Banks bygning har herreekviperingshandler H.K. Nielsen stadig sin forretning, som han flyttede over i Jernbanegade 6 i 1914.
Jernbanegade fra 1910.
Bygningen til højre, Jernbanegade 4, blev opført i 1908 af træhandler Mads Peder Christensen – far til Anna, Esther, Peder og Chr. C. Grene.
Jernbanegade set fra Bredgade før 1933
Jernbanegade set fra Bredgade fra ca 1933
Jernbanegade set fra Bredgade ca 1953
Jernbanegade set fra Bredgade ca 1956 iflg Jørgen Dalgaard.
Skjern Banks bygning
Jernbanegade set fra Bredgade 2004
Skjern Banks bygning
Jernbanegade set fra Bredgade 2017

Jernbanegade set mod Banegaarden

Jenbanegade mod Bredgade.
Billedet er taget af fotograf Emilie Christiansen, som var fotograf i Skjern fra 1888 til 1892. Så billedet er fra denne periode. I baggrunden ses Skjerns banegård, som er opført i 1881 til erstatning for den, som blev bygget ved jernbanens anlæggelse i 1875 og var beliggende hvor Østergade møder Bredgade. Denne bygning blev købt af sagfører og kaptajn, Ludvig Hector Kiær, og opført på en grund, Bredgade 38, som han havde købt. – Til højre i billedet ses rejsestalden på
Jernbanegade ca 1912
Med stationen og Centralhotellets rejsestald i baggrunden. Skjern Banks bygning blev opført i 1900 og sammenbygget med Missionshjemmets bygning fra 1898. Her drev træhandler Niels Jensen, forretning i den østlige ende, mens hans kone, Karen, passede Missionshjemmet. Skjern Missionshjem var startet i 1898 af en kreds af Skjern-borgere, som var tilknyttet Indre Mission, og blev solgt i 1916 til Niels Jensen (Jens Fjords farfar), hvorefter foreningen overtog Centralhotellet og
Jernbanegade ca. 1925. – Til højre i billedet ses den vestre ende af træhandler Niels Jensens ejendom – nu Fjord Cykler. I denne del af huset boede redaktør Stobbe med familie fra omkring 1920 til 1935, hvor de flyttede til Østergade 9. Herefter boede redaktøren af Socialdemokraten, Marius Pedersen, her, indtil sin død i 1950. – Indtil 1916 havde denne del af bygningen huset ”Missionshjemmet”, som var et aktieselskab ejet af personer med tilknytning til specielt Indre Mission. Men da Centralhote
Jernbanegade fra ca 1940
Jernbanegade set mod Bredgade fra 2017
Jernbanegade set mod Bredgade fra 2017
Jernbanegade set mod Bredgade fra 2017
Jernbanegade set mod Bredgade fra 2017

Jernbanegade / Rutebilstation / Banktorvet

Jernbanegade set fra Bredgade fra ca 1905
Jernbanegade fra Bredgade ca 1906
Jernbanegade - Skjern Bank
Jernbanegade - Skjern Bank
Jernbanegade ved Banktorvet fra ca 1953.
Skjern Bank med Rutebilstationen foran.
Jernbanegade ved Banktorvet fra 1956 iflg Jørgen Dalgaard.
Skjern Bank
Jernbanegade ved Banktorvet fra 1960.
Rutebilstationen
Jernbanegade ved Banktorvet fra 2004.
Skjern Bank
Jernbanegade ved Banktorvet fra 2017.
Skjern Bank

Jernbanegade 1

Jernbanegade 1 fra ca. 1925. – Til højre i billedet ses den vestre ende af træhandler Niels Jensens ejendom – nu Fjord Cykler. I denne del af huset boede redaktør Stobbe med familie fra omkring 1920 til 1935, hvor de flyttede til Østergade 9. Herefter boede redaktøren af Socialdemokraten, Marius Pedersen, her, indtil sin død i 1950. – Indtil 1916 havde denne del af bygningen huset ”Missionshjemmet”, som var et aktieselskab ejet af personer med tilknytning til specielt Indre Mission. Men da Centr
Jernbanegade 1 fra 2017

Jernbanegade 3

Jernbanegade 3 fra ca 1925.
Niels Jensens træ- og cykelhandler.
Det er Niels Jensens søn, Karl Fjord, som står i døren
Jernbanegade 3 fra ca 19??
Martin Bonde og faderen Chr. Bonde på motorcykel i Jernbanegade.

Jernbanegade 3 fra ca 19??
Træhandler Niels Jensen (farfar til Jens Fjord), som drev træhandel – fra 1895 til 1898 i Østergade 6 og herefter i Jernbanegade 3, hvor også handel med cykler blev en vigtig del.
Jernbanegade 3-5 fra ca 1980.
Jens Fjord og Karl Fjord

Jernbanegade 5

Jernbanegade fra 1908 – lørdag den 1. august kl. 11.55 – kom det daværende kongepar, Frederik VIII og Dronning Louise samt et par prinsesser på besøg i Skjern. Selskabet kom med tog fra Herning og blev i Skjern modtaget af sognerådsformand, bogtrykker Strandbygaard. Bredgade og Østergade var pyntet op med flagalle og granguirlander – 3000 alen i alt – som Kirsten Svendsen Høj, Østergade 6, havde bundet.
Jernbanegade 5 fra 2017.
Jernbanegade 5 fra 2017.

Jernbanegade 7

Jernbanegade 7 fra 1912
P Ingolf Christensens skitse
Jernbanegade 7, som den så ud omkring 1950, hvor Marie og Egon Andsbjerg Larsen overtog den. Omkring 1963 ændrede de den gamle traditionelle butik med gammeldags betjening til en moderne selvbetjeningsbutik. I 1968 overdrog de forretningen til Ebbe Jepsen. – Bemærk standeren med benzin fra ESSO. Hør Jørgen Ansbjergs foredrag om Materialhandlen. Det ligger under Foredrag / Cafe-foredrag 23. marts 2022
Jernbanegade 7 fra 1958
Med spejderne i forgrunden på Mølletorvet til Nytårsparade.
Jernbanegade 7 fra år ??
Så er bilen kørt frem til søndagstur
Jernbanegade 7 fra år 1963
Materialhandlen bliver bygget om til en større butik
Jernbanegade 7 fra år 1963.
Så blev det til en Spar selvbetjeningsbutik
Jernbanegade 7 fra 2017.
Nu Matas

Jernbanegade 9

Jernbanegade 9 fra 2017.
Den sidste butik var Acacia, som lukkede i 2021.

Jernbanegade 11

Jernbanegade 11 fra ca 1920.
Har altid været privatbolig – med en lejlighed i stueplan (med nogle trin op), hvor ejeren af huset boede.
På første sal var der også en lejlighed, som gennem årene blev beboet af mange forskellige.
Huset blev opført i 1901 af møller Jens Olesen, som stod for Andelsmøllen på Mølletorvet – efter at vindmøllen, var blevet flyttet til Langagervej i 1917.
Efter Jens Olesens død boede en bror, Mads Chr. Olesen i huset, og efter hans død var det dennes søn, Ejnar Kjærgaar
Jernbanegade 11 fra 2017

Jernbanegade mod Møllegade

Møllevej set fra Jernbanegade fra 2017

Jernbanegade 13 - 15

Jernbanegade set fra Finderupsvej fra 1918.
Forrest til højre ses Jernbanegade 15, hvor Hans Mathiasen fra 1918 drev Skjern Uldspinderi og næstefter ligger nummer 13, hvor Inger Christensen var bestyrer af smørforretningen ”Favorit”, som lå på hjørnet af Jernbanegade og Møllegade. Her drev Anna Jeppesen senere blomsterforretningen, Mimosen.
Jernbanegade / Finderupsvej. Uldspinderiets personale fra 1940.
1. Jørgen Nielsen, Chr. Hansensvej 3
2. ?
3. Kradser Pedersen. Peder Chr. Pedersen, Bredgade 44. Senere Mosevej 2 og Kongevej 44.
4. Dagmar Pedersen. Gift med Kradser Pedersen
5. Søren Risvig, Østergade 48 (i hvert fald i 1947-48)
6. ?
7. Frits Mattsson, Finderupsvej 8
8. ?
9. Fyrbøder Jensen. Evt. Hans Jensen, Pilealle 20.
10. Jens Chr. Hansen, Ganer Mølle. Chauffør for Uldspinderiet.
11.Kaja Nielsen. Gift med gasværksbestyrer Th

Jernbanegade set mod Finderupsvej

Jernbanegade set mod Finderupsvej måske fra før 1900 (iflg Alfred Kousgaard)
Jernbanegade set mod Finderupsvej fra ca 1900
Jernbanegade set mod Finderupsvej fra ca 1910
Jernbanegade set mod Finderupsvej fra 1983
Jernbanegade set mod Finderupsvej fra ca 2017

Jernbanegade set fra Finderupsvej

Jernbanegade set fra Finderupsvej fra 1918
Jernbanegade set fra Finderupsvej fra 2017

Jernbanegade 24

Jernbanegade 24 fra 2017

Jernbanegade 22

Jernbanegade 22 fra 2017

Jernbanegade 20

Jernbanegade 20 fra 2017

Jernbanegade 8 - 16 bagsiden

Jernbanegade 8 til 16 samt Finderupsvej 12 og 14 fra 2017
Jernbanegade 8 (gavlen) fra 2017
Jernbanegade 8 måske fra 1990
Jernbanegade 8 - 12 fra 2017
Jernbanegade 8 - 16 (ud mod Holger Danskes Plads / Mølletorvet) fra 2017

Jernbanegade ved Mølletorvet / Holger Danskes Plads

Holger Danske 2017 blev købt af Skjern borgere på en auktion og efter flere prøveplaceringer, fik den sin endelige plads på Jernbanegade/Mølletorvet og torvet blev omdøbt til Holger Danskes Plads.
Holger Danskes Plads. Flagmarkeringen og mindestenen for Veteraner Ved Fjorden indviet i 2022.
Holger Danskes Plads. Flagmarkeringen og mindestenen for Veteraner Ved Fjorden indviet i 2022.
Jernbanegade / Mølletorvet vestlige indkørsel, hvor Fiskebilen havde sin stadeplads
Holger Danskes Plads. Flagmarkeringen og mindestenen for Veteraner Ved Fjorden indviet i 2022.

Jernbanegade 6

Jernbanegade 6 fra måske 1940 - 50.
Her står fiskehandler Høgfelds fiskevogn
Jernbanegade 6 fra måske 1960
Jernbanegade 6 fra måske 1955 - 60. Med reklame i neonlys.
Jernbanegade 6 fra 2004
Jernbanegade 6 fra 2017

Jernbanegade 4

Jernbanegade 4 fra før 1908.
Huset forestiller Jernbanegade 4, som den så ud indtil 1908, hvor den nuværende bygning blev opført.
Til venstre står Karl Jensen ved sin kolonialhandel, mens husets ejer, Mads Peder Christensen, står til højre ved sin træhandel.
Personen i midten er muligvis M.P. Christensens søn, Chr. – bedre kendt under navnet Chr. C. Grene.
Det er nemlig ham, som har brugt billedet som et julekort til broderen, Søren Christensen, i Ølgod.

Omkring 1922 (iflg. en reklame) havde O
Jernbanegade fra måske 1960.
Med Harry Troelsens Radioforretning samt Tobaksforretning
Jernbanegade 4 fra 2017.
Nu med Ejendomshandlerfirmaet Home, Noer's Begravelsesforretning og Frisør Rødhætten.

Jernbanegade 2 / Bredgade 54

(Jernbanegade 2) Bredgade 54 fra 2004
(Jernbanegade 2) Bredgade 54 fra 2017