Tandlægehuset

Tandlægehuset

Bredgade 30

Ca 1912-1914 - måske Bitte med børnene ved havedøren
Fra venstre Pippe (ukendt), Johs (ukendt), Erik Thyssen og Poul Martin Thyssen
1914-1916 Fru Thyssen i haven med den mindste (Halfdan) på armen.
Forrest ses Poul Martin (født 1908).
Broderen Erik går på stylter med døtrene af pastor Fibiger København
I køkkenlængen var der på den tid 6 rudede vinduer
1916 - Tandlæge Herluf Thyssen, født på Fanø i 1882, som søn af en møllebygger. Var først uddannet exam.pharm og blev derefter tandlæge.
Klinikassistenten hedder Bitte og hun bliver senere gårdmandkone i Stauning. Patienten er vist nok fru Thyssen.
Klinikken er meget moderne udstyret efter tidens krav og modens forskrifter.
Bemærk der er elektrisk lys og elektrisk boremaskine (den blanke kugle I loftet). Stolen er en moderne indstillelig pumpestol
1917 - Annonce i Ringkøbing og Thisted Amts vejviser
1917 - Annonce i Ringkøbing og Thisted Amts vejviser
2016 - Tandlægehusets bagside set fra Finderupsvej/Søndergade
Erik Jæger var ejer af klinikken fra 1927 til sin død I 1943.
Hver sommer lod han udgrave endnu et kælderrum under huset. Indtil der til sidst var kælder under 2/3 af huset.
Der var efterhånden så meget at lave i praksis, at Jæger fra 1932 havde ansat skiftende tandlægeassistenter.
1929 - Fru Helga Jæger står på fortrappen
Ca 1930 - 1934 - Et vindue er muret til ud mod den smalle Søndergade.
Da gaden skulle gøres bredere i 1936, blev slagter Kruses forretning revet ned og flyttet mod syd-øst, hvor den ligger i dag.
Slagter Kruse måtte sælge forretningen efter flytningen, da det drifttab, han led i de 6 måneders stilstand, var mere end hans økonomi kunne bære.
I 1937 blev forretningen købt og videreført af Christian Skovby Holm og hans kone Solveig.

Ca 1933 - slagter Kruse foran den gamle forretning sammen med Jenny Frølund, Inge Jæger og Ester Jensen.
Bag forretningen havde han hjemmeslagteri.
Bredgade 30 fra 1930-1940
1932 - 1935 - Tandlæge Lind-Jensen var ansat hos tandlæge Jæger.
De øvrige på billedet er Anna Sørensen, Laura Smedegaard, Thora Holdgaard og lille Inge Jæger.
De sidder i haven ud mod Søndergade
Gårdejer Peder Knudsen Ånum, der var tandtekniker Sørine Knudsens far
1939 - Inge og Lise Jæger med brødrene Borregaard. Der er nu kommet dør I køkkenfløjen. Begge brødre var tandlæger.
Billedet er taget lige inden den bror, der var ansat hos tandlæge Jæger, rejste til Grønland for at arbejde der.
Den anden bror var på besøg fra Akureyri på Island, hvor han praktiserede
Ca. 1940-1941 - Jenny Frølund, Ester Jensen og Inge Jæger foran haven fra Søndergade
Ca. 1940-1941 - Inge Jæger foran klinikken.
Fordøren er nu udskiftet og der er kommet lampe over den.
Ca. 1940-1941 - Jenny Frølund, Ester Jensen og Inge Jæger foran klinikken

Efter 1943 - Klinikken har nu ikke mere karakter af stue som i 1916.
Gardinerne er nu reduceret til små lette kapper, og der er ikke længere religiøse billeder på væggene.
Efter 1943 - Interiøret i klinikken efter Ragna og Frode Hammerskov har overtaget.
Klinikskabet til medikamenter og røntgen maskine ved den spinkle stol i hjørnet og spytfontæne er næsten som i dag
19?? - Behandlingsstolen kunne vippes lidt bagover, men tandlægen stod stadig op ved behandlingen
1958 - Optog ifm. Skjern bliver købstad
Bredgade 30 fra 2016 - set fra vest
Bredgade 30 fra 2016 - set fra sydvest

Skift imellem billederne ved at trykke på pilene i siden < >

Kilde Erling Kristensen

Huset blev bygget I 1892, som bestyrerbolig til Aktietømmerhandlen på den modsatte side af Bredgade, men blev solgt til tandlæge Herluf Thyssen, der indrettede stedet til tandklinik.
Indtil 1968 har huset udover tandklinikken, også været privatbolig.

Følgende har gennem tiderne haft tandklinik i Bredgade 30.
Herluf Thyssen 1909 - 1924 (startede i et af de røde huse ved Byskolen inden 1909)
H. Hallander 1924 - 1927
Erik Jæger 1927 - 1943
Ragna og Frode Hammerskov 1943 - 1980
Kresten Bjørnholt-Schou 1980 - 1988
Erling Kristensen 1982 -
Elsebeth Houmand 1989 -