Strandbygaard

Bogtrykker Strandbygaard

De to album har tilhørt Johanne Strandbygaard (1876-1947), gift med bogtrykker Jens Strandbygaard (1874-1961), Skolegade 4 – eller måske hendes søster, Kathrine Nielsen kld. Kathrine Farver. Deres far, Andreas Chr. Nielsen, drev et farveri på Kongevej 43, og derfor havde de to søstre Farver-navnet som kaldenavn.

Johanne Strandbygaard var i 1899 blevet gift med Jens Strandbygaard, som havde drevet en ”Papir- og Galanterihandel” i Østergade 3. I 1898 startede han under små forhold ”Strandbygaards Bogtrykkeri”, som med årene blev en stor virksomhed. Jens Strandbygaard var også aktiv på det offentlige område, idet han i en lang årrække sad i sognerådet – mange år som formand. Og endelig var Johanne og Jens Strandbygaard også meget aktive i det kirkelige liv i Skjern – specielt inden for Indre Mission.

Johanne Strandbygaards søster, Kathrine Nielsen, forblev hjemme hos forældrene og overtog huset ved deres død.   

Billederne i de to album forestiller fortrinsvis personer med tilknytning til farver-familien, men der ses også Skjern-folk, som hørte til farver-familiens omgangskreds.